start  //  voorwoord  //  fotoalbum  //  reisverslag  //  links  //  e-mail
  
theme picture Gethsemane

Gethsemane (Getsémané) of 'de Hof van Gethsémané' was de locatie waar Jezus Christus in het Nieuwe Testament in de nacht voor zijn kruisiging een aantal uren doorbracht. Het woord betekent 'oliepers'. Waar de hof precies lag is niet duidelijk, maar vaak wordt aangenomen dat dat op de Olijfberg was, buiten de muren van Jeruzalem, aan de overkant van de beek Kidron.
Bij het hof staat de Kerk van alle Volkeren (Church of All Nations).
Gethsemane - Wikipedia [NL]
Gethsemane - Wikipedia [Eng]
Church of All Nations - Wikipedia [Eng]
additional pictureadditional pictureadditional picture

Wikipedia  Browsehappy  Get Firefox   Valid XHTML 1.0  Valid CSS