start  //  voorwoord  //  fotoalbum  //  reisverslag  //  links  //  e-mail
  
theme picture

Kerk der broodvermenigvuldiging (Tabcha)

Eén van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: 'Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?' Jezus zei: 'Laat iedereen gaan zitten'. Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: 'Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat'. Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten.

Church of the Multiplication of the Loaves and the Fishes


additional pictureadditional picture

Wikipedia  Browsehappy  Get Firefox   Valid XHTML 1.0  Valid CSS