start  //  voorwoord  //  fotoalbum  //  reisverslag  //  links  //  e-mail
  
theme picture Menora

Een menora is een zeven- of negenarmige kandelaar. Het was het oude symbool voor het Hebreeuwse volk en één van de oudste symbolen voor het jodendom in het algemeen. De menora symboliseert het brandende braambos dat Mozes zag op de berg Sinaï. De traditionele menora heeft zeven armen, maar menora's die tijdens Chanoeka gebruikt worden hebben in het algemeen negen armen.
Mozes moest van God volgens precieze voorschriften een zevenarmige kandelaar laten maken en plaatsen in de Tabernakel bij de Ark van het Verbond , waarin de stenen platen met de Tien Woorden lagen (Ex. 25). In de eerste tempel, gebouwd door koning Salomo, brandden tien menora's.
Menora - Wikipedia [NL]
Menorah - Wikipedia [Eng]
Chanoeka - Wikipedia [NL]
additional pictureadditional pictureadditional picture

Wikipedia  Browsehappy  Get Firefox   Valid XHTML 1.0  Valid CSS