start  //  voorwoord  //  fotoalbum  //  reisverslag  //  links  //  e-mail
  
theme picture Olijfberg

De Olijfberg is een berg ten oosten van Jeruzalem. De berg dankt zijn naam aan de olijfbomen, die op de berg groeien. Aan de voet van de berg ligt Gethsemane, de plaats waar Jezus werd overgeleverd aan de Romeinen. In het Bijbelboek Zacharia wordt de Olijfberg als de plaats genoemd vanwaar God zal beginnen met het tot leven wekken van alle overledenen aan het einde der tijden. Om deze reden is de Olijfberg altijd een populaire begraafplaats voor joden uit Jeruzalem geweest. Tot op de dag van vandaag is de Olijfberg in gebruik als een begraafplaats. Naar schatting zijn er zo'n 150.000 graven op de Olijfberg, waaronder die van bekende personen zoals Zacharia de profeet, Yad Avshalom en een groot aantal rabbi's.
Olijfberg - Wikipedia [NL]
Mount of Olives - Wikipedia [Eng]

additional pictureadditional pictureadditional picture

Wikipedia  Browsehappy  Get Firefox   Valid XHTML 1.0  Valid CSS